LITURATERRE

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚH    ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ    ΟΜΑΔΑ    ΓΙΑ    ΤΗΝ    ΕΡΕΥΝΑ    ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ    ΑΙΤΙΕΣ    ΤΟΥ   ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ

Home

αγραμματοσύνη ψυχανάλυση και τοπολογία :

 

Μερικά κείμενα

 
 

 

     
  Ellinika
   
Από το είναι στο συμβάν

Badiou Alain - ,Ο Μπαντιού είναι ο φιλόσοφος που επιχειρεί με τον πιο πρωτότυπο και συνεκτικό τρόπο να επαναθεμελιώνει το καθεστώς της αλήθειας στη σύγχρονη σκέψη, η οποία σημαδεύτηκε από τη νιτσεϊκή αποδόμηση αυτής ...

   
Η αισθητική της εξαφάνισης

Virilio Paul - Το κεντρικό ζήτημα στη πολιτισμική κριτική του Virilio είναι η εξάπλωση της εικονικής πραγματικότητας, η σταδιακή αντικατάσταση όλων των πραγματικών σημείων από μια γενικευμένη εικονοποίηση.

   
Anamorphosis-architects.com

Aναμόρφωσις - Anamorphosis. Architectural theory and practice - Η "αναμόρφωσις" ως ψυχαναλυτική έννοια εισάγεται από τον J.Lacan για να αποδώσει τον μορφικό χαρακτήρα του ασυνειδήτου και σκιαγραφεί ένα επιστημονικό πεδίο που αφορά στην ενεργή συμμετοχή της μορφής στην ψυχική δομή του υποκειμένου (Σ1). Περιγράφει την διαδικασία της συμπτωματικής εμφάνισης του "κανονικού" σαν μια παραμορφωμένη εικόνα που αν θεαθεί απο μια συγκεκριμμένη θέση εμφανίζεται κανονική.

   
Anamorphosis-architects.com H ΠPAΓMATIKH ΔIAΣTAΣH THΣ ΨHΦIAKHΣ TEXNOΛOΓIAΣ ΣTHN APXITEKTONIKH ΣYNΘEΣH, Νίκος Γεωργιάδης, Βάϊος Ζητωνούλης
   
netschoolbook.gr Διαδικτυακός οδηγός για την υποστήριξη της ΝΕ Γλώσσας Α' Γυμνασίου NEO! για το πρόγραμμα "Ψηφιακή τάξη"
   
www.epe.org.gr Ηλεκτρονικός αναλφαβητισμός 
   
English
 
Robert Groome

The Topological Dénouement of the Cure - The following article was rejected for publication by the Buffalo Center of Psychoanalysis as being "incomprehensible" to the audience of their journal Umbra (which we were informed addresses a type of understanding peculiar to students of critique and literature).  Be that as it may, others less hampered by such strictures will find below, for the first time in the English language, an introduction to Lacan's generalization and extension of the psychoanalytic cure.

 
Robert Groome

La Topologie perdue de la Psychanalyse - (The Lost Topology of Psychoanalysis)-Independently of the propositions on culture and nature that thematize the field of psychoanalysis, Lacan has constructed its discipline in a topology (Greek topos [place] + logos [discourse/reason/logic]) which has become a basis on which to achieve Freudian psychoanalysis in its theory and practice

 
Italiano
Roberto Fondi

"Organicismo ed evoluzionismo"- Intervista sulla nuova rivoluzione scientifica

 
A. Bonomi

La struttura logica del linguaggio, Bompiani, Milan 1973.

 
M. Andronico, D. Marconi, C. Penco

Capire Wittgenstein, Marietti, Gènes 1988

 
L. Wittgenstein

1921 Tractatus Logico-Philosophicus, ed.it. a cura di A. Conte, Einaudi, Torino, 1989.

 
Deutsch
K. Gödel Über formal unentscheidbare Stâze (1930) der Principia Mathématica und werwandter Systeme I - ins E.Nagel, J.R.Newman
   

Gottlob Frege

Über Sinn und Bedeutung
   
Gottlob Frege Über Begriff und Gegenstand
   
Jean-Michel Vappereau Homöomorphismen  des Torus
   
Ludwig Wittgenstein

Logische-Philosophische Abhandlung

   
 Espaniol
 

Jacques Lacan

El simbólico, el Imaginario y el real

 

Montes Graciela

El mundo como acertijo

 

Juan Camuña

SOBRE EL INCONSCIENTE Y EL LENGUAJE : UNA INTRODUCCIÓN A LACAN

 

La Dimensión Poética de la Posición del Analista

 

Jacques Lacan

Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis

 

Jacques Lacan

Función creadora de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis

 

Luisa M. Matallana

Recurso a las propuestas de Gottlob Frege

 
Français
 
Vappereau Jean-Michel

L'amour du tout aujourd'hui 2000 © Topologie en Extension

 
Vappereau Jean-Michel

Nœud - 1998. © Topologie en Extension.

 
Maingueneau Dominique "L'énonciation en linguistique française" (Hachette)
   
Supper Charley Illettrisme et Sexuation (© 2003)  Support independent publishing: buy this book on Lulu.
 
Supper Charley Phersu et le Perdu (Texte sur la sexuation en topologie)  Support independent publishing: buy this book on Lulu.
 
Berger Claude Les siècles aveugles de la gauche perdue - (Publié aux Éditions Safed en mars 2005) Au commencement, au XIXe siècle, la gauche était antisémite, radicalement, de façon structurelle, dans son essence théorique...
 
 
x

Other interesting web sites (in English)  on Psychoanalysis and Topology  (www.topoi.net)

PLACE - Psychoanalysis Los Angeles California Extension

 

Some other pages :

 
 
 
 
 
 
 
 
  • The Lost Topology of Psychoanalysis -, by Robert Groome - Independently of the propositions on culture and nature that thematize the field of psychoanalysis, Lacan has constructed its discipline in a topology (Greek topos [place] + logos [discourse/reason/logic]) which has become a basis on which to achieve Freudian psychoanalysis in its theory and practice.

 
 
 
 
 
 
   
 

 English texts

 Spanish text

 
   
   
   
   
   

         δεν θέλουμε του πολεμοχαρούς λεξιλογίου, Εργαζόμαστε για και με εκείνους που έχουν δυσκολίες να διαβάσουν ή να γράψουν !

         Αηοστείλατε τα κείμενά σας

ILLETTRISME

.         

ILLITERACY

         

ILLETTRISMUS

.        

.ILLETTERATISMO.

         

ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ

   .    

.ILETRISMO.

 Copyright©Lituraterre 2003-2009 | webmaster | images de Charley Supper