LITURATERRE

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚH    ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ    ΟΜΑΔΑ    ΓΙΑ    ΤΗΝ    ΕΡΕΥΝΑ    ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ    ΑΙΤΙΕΣ    ΤΟΥ   ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ

Home

αγραμματοσύνη ψυχανάλυση και τοπολογία :

c

ΠΡΟΤΙΜΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ                     

 
 

 

     
 

French

Spañish

English

Italian

German

Ελληνικa

  Ελληνικa

   

http://www.apaks.gr

 

Η κλινική δεν είναι επιστήμη, δηλαδή γνώση που να αποδεικνύεται: είναι γνώση εμπειρική, που δεν διαχωρίζεται από την ιστορία των ιδεών. Διδάσκοντας την κλινική αναπληρώνουμε τα ελαττώματα μιας ψυχιατρικής, η οποία, από τότε που προόδευσε η χημεία, τείνει συχνά να παραμελεί τους θησαυρούς της κλασικής περιόδου της. εισάγουμε επίσης εκεί ένα στοιχείο βεβαιότητας (το μαθήμιο της υστερίας).

   

   

http://hellenicsociety-nls.gr

 

 Σκοπός της ΕΕ-NLS είναι η προώθηση της μελέτης και της διάδοσης της ψυχανάλυσης στην Ελλάδα. Τον πραγματοποιεί σε εναρμόνιση με τους σκοπούς της NLS και σε συντονισμό με τις δραστηριότητες της τελευταίας, καθώς και της Παγκόσμιας Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (Association Mondiale de Psychanalyse, εφεξής ΑΜΡ). Η Εταιρεία φιλοδοξεί να βρίσκεται σε στενή σύνδεση με τους κλινικούς χώρους και τους ειδικούς της ψυχικής υγείας, ψυχίατρους και ψυχολόγους πρωτίστως.

 


   

http://www.anamorphosis-architects.com

Nikos Georgiadis spatio-psychoanalytic research involves a symptomatic spatial approach of the Lacanian theory of psychoanalysis. He explores the psychoanalytic dimension of architectural experience and design, as well as the question of architectural/spatial remodification of psychoanalysis.

 

 

www.ambafrance/gr.org

Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη μόρφωση, στην εκπαίδευση, στην ψυχαγωγία.                   
 

   

www.netschoolbook.gr

Ο επεξεργαστής κειμένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιστάσεις και για διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών αναφέρεται συστηματικά στη χρήση του επεξεργαστή κατά την παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου[1] αλλά και κατά την κατανόησή του.

 

   

www.panteion.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ - ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Συγγραφέας: Διονύσης Καββαθάς

... είναι η μετατόπιση της έννοιας της Αισθητικής από θεωρία των (καλών) τεχνών σε καθοδηγητική επιστήμη μιας πλέον μεντιο-τεχνολογικής αντίληψης (αίσθησις). Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα η Αισθητική δεν είναι παρά εφαρμοσμένη φυσιολογία (Nietzsche), το δε υποκείμενο της ένας τεχνολογικά υποστηριγμένος θεός (Freud).

 

  English

   

Kypros.com

Learn Greek online (free). Seems very easy with text + videos.

The web site of Jean-François Ferbos

Many registrations of Jacque Lacan's voice and lots of articles about psychoanalysis (French and English).

http://www.wolfram.com

Mathematica is the extremely powerful mathematical software tool that is used to both do the computations and generate the actual web pages that make up MathWorld. Mathematica is also the premier product of Wolfram Research, which is the sponsor and host of the MathWorld site. Many MathWorld pages contain downloadable Mathematica notebooks with much of the code used to derive their pages' mathematical and graphical content.

Mathematica 6 is a truly major release. Among its many other features, it provides vastly improved 2D and 3D graphics
capabilities.


PLACE - Psychoanalysis Los Angeles California Extension

PLACE emerged in 1998 in Los Angeles California when one of the founders decided to import his Lacanian analytic practice from Paris to Los Angeles. PLACE proposes a modern critique and practice of psychoanalysis following the theory of Lacan and his Topology.

  Français


   

Topologie en Extension

TEE (Topologie En Extension) Site de recherche en Topologie appliquée à la psychanalyse.

illettrisme.com

Site  réalisé par le groupe "illettrisme et multimédia", étudiants du DUT Service et Réseaux de Communication à l'IUT de Marne-la-Vallée, site de Meaux (Seine et Marne). Projet tutoré qui vise à mettre les compétences en communication et en multimédia acquises lors de la formation au service de la lutte contre l'illettrisme.

Psychanalyse et Sciences

Du fondement du discours de l’analyse, par Jean Michel Vappereau. Lorsqu’on nous demande quelques éclaircissement à propos de cette topologie qui gît au fond du discours de la psychanalyse, ceux qui nous interrogent, attendent toujours quelques précisions, enfin définitives, relatives au rapport entre sciences et psychanalyse...
 
   Italiano
 

INDIRE

Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa.

 

La psicoanalisi

 

Studi internazionali del campo freudiano

J. LACAN: Lituraterra
J.-A. MILLER: Silet "La lettera"


   

LE TRE ESTETICHE DI LACAN Massimo Recalcati

Lacan non si è mai interessato in modo sistematico ad una estetica psicoanalitica. Piuttosto il suo interesse fondamentale è stato sempre rivolto all'etica della psicoanalisi...

   

Psicoanalisi, logica e matematica

Questi appunti tratti da alcune lezioni di storia della logica sono stati pubblicati, in forma leggermente diversa, in "Le origini della logica matematica: Boole e Frege" in L.Malusa (a cura di) Forme del sapere filosofico, CUSL, Genova, 1994 (pp.147-174). In quanto segue sono state eliminate tutte le note.
 

   Deutsch

   

www.lesenlireleggere.ch

Was ist Illettrismus?  

«Illettrismus» ist ein gesellschaftliches Phänomen und verweist auf die Tatsache, dass es Erwachsene gibt, die Grundfertigkeiten des Lesens und Schreibens nicht beherrschen, und dies, obwohl sie die obligatorische Schule absolviert haben. Illettrismus unterscheidet sich insofern vom Analphabetismus, als letzterer Personen betrifft, die nie eine Schule besucht haben und also gar nie die Gelegenheit gehabt haben, lesen, schreiben und rechnen zu lernen.

 

   

http://www.socialinfo.ch

Illettrismus              
llettrismus ist ein aus dem Französischen entlehnter Begriff, der gleichbedeutend verwendet wird wie der Begriff funktionaler Analphabetismus..
   

   

www.phil.uni-passau.de

Willkommen auf der Homepage der Deutschen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft (DLWG). Sie finden hier Zugang zu WWW-Materialen, die sich mit Werk- und Wirkungsgeschichte der sprachanalytischen Philosophie Ludwig Wittgensteins beschäftigen.
   

  Espaniol

   

Escueladeescritura.com

Nuestro denominador común  es la dedicación a la literatura. Como reconocíamos en los preliminares nuestra metodología toma su esqueleto del OULIPO.
   

   

Antroposmoderno.com

Objetivo de ayudar a la difusión de los trabajos de aquellos que piensan y se ocupan de las cuestiones fundamentales del ser humano.
   
 
x

Other interesting web sites (in English)  on Psychoanalysis and Topology  (www.topoi.net)

PLACE - Psychoanalysis Los Angeles California Extension

 

Some other pages :

 
 
 
 
 
 
 
 
  • The Lost Topology of Psychoanalysis -, by Robert Groome - Independently of the propositions on culture and nature that thematize the field of psychoanalysis, Lacan has constructed its discipline in a topology (Greek topos [place] + logos [discourse/reason/logic]) which has become a basis on which to achieve Freudian psychoanalysis in its theory and practice.

 
 
 
 
 
 
   

         δεν θέλουμε του πολεμοχαρούς λεξιλογίου, Εργαζόμαστε για και με εκείνους που έχουν δυσκολίες να διαβάσουν ή να γράψουν !

         Αηοστείλατε τα κείμενά σας

ILLETTRISME

.         

ILLITERACY

         

ILLETTRISMUS

.        

.ILLETTERATISMO.

         

ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ

   .    

.ILETRISMO.

 Copyright©Lituraterre 2003-2009 | webmaster | images de Charley Supper