LITURATERRE

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚH    ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ    ΟΜΑΔΑ    ΓΙΑ    ΤΗΝ    ΕΡΕΥΝΑ    ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ    ΑΙΤΙΕΣ    ΤΟΥ   ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ

Home

αγραμματοσύνη ψυχανάλυση και τοπολογία :

αγραμματοσύνη - αναλφαβητισμός  

Η ΔΥΣΛΕΞΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

     ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄                  http://www.krassanakis.gr/illiteracy.htm

      Η ΔΥΣΛΕΞΙΑ

 

 

1. Τι είναι η δυσλεξία και πως εντοπίζεται

 Δυσλεξία (dyslexia) λέγεται η ειδική δυσκολία που παρουσιάζουν πολλά παιδιά κατά τη μετατροπή του προφορικού λόγου σε γραπτό (όταν πάνε να γράψουν τις λέξεις του προφορικού λόγου, τις γράφουν λάθος)  ή αντίθετα του γραπτού λόγου σε προφορικό (όταν πάνε να διαβάσουν τις γραπτές λέξεις, τις διαβάζουν λάθος). Η αδυναμία εκμάθησης ανάγνωσης και γραφής με το αλφαβητικό σύστημα γραφής παρά την ύπαρξη φυσιολογικής νοημοσύνης και αρτιότητας των αισθητήριων οργάνων. Δυσλεξικά παιδιά είναι αυτά που μεταφέρουν με δυσκολία το γνωστικό τους αντικείμενο σε γραπτό κείμενο. Η δυσλεξία εντοπίζεται - εκφράζεται σε δυο επίπεδα, τα εξής:

1) Στο πέρασμα από το γραπτό λόγο στον προφορικό, δηλαδή όταν διαβάζει το παιδί, όπου εμφανίζονται πολλά λάθη και πολλές δυσκολίες, όπως: Σύγχυση γραμμάτων που μοιάζουν οπτικά ή ακουστικά, όπως τα: β-φ, δ-θ, γ-χ, τ-κ, φ-θ.  Μπερδεύουν γράμματα και αριθμούς ή αντιστρέφουν τα γράμματα και τους αριθμούς, γράφοντας π.χ.  3 αντί ε, 6 αντί 9, 6 αντί φ, 6 αντί 0...  Κάνουν επαναλήψεις γραμμάτων και συλλαβών. Έχουν δυσκολία στο χρωματισμό και τη στίξη των προτάσεων. Δε διαβάζουν με τη σωστή σειρά τους φθόγγους - γράμματα μιας λέξη, αλλά κάνοντας αναστροφές γραμμάτων, π.χ. προφέρει «άργιο»  αντί «άγριο». Ενίοτε τα δυσλεξικά παιδιά αδυνατούν να κατανοήσουν (να καταλάβουν το τι λέει) το κείμενο ή δυσκολεύονται πολύ να διαβάσουν τις λέξεις «ολικώς» και για να μάθουν τι γράφει ένα κείμενο βάζουν άλλον να τους το διαβάσει.

2) Στο πέρασμα από τον προφορικό λόγο στο γραπτό, δηλαδή όταν γράφει, όπου εμφανίζονται πολλά λάθη και πολλές δυσκολίες, όπως:  Στο κείμενό τους  κάνουν αρκετά ορθογραφικά λάθη, γράφουν π.χ. «στιχίο» αντί «στοιχείο», «γενικός» αντί «γενικώς». Τα γράμματά τους είναι άσχημα, δυσανάλογα και  δυσανάγνωστα. Τo γραπτό τους είναι ακατάστατο, γεμάτο μουτζούρες ή σβησίματα. Δεν ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα την πρόταση, δε χρησιμοποιούν σημεία στίξης ή κολλάνε τις λέξεις μεταξύ τους ή με τα άρθρα ή αντίθετα μπορεί να διαχωρίζουν τις λέξη ή σε συλλαβές  ή άναρχα. Συνήθως δε βάζουν τονικά σημάδια ή τα βάζουν λάθος.

 

Επίσης τα δυσλεξικά παιδιά έχουν και άλλα προβλήματα, που σ' άλλα  είναι σε μεγαλύτερο και σ’ άλλα σε μικρότερο βαθμό, που πρέπει να γνωρίζουμε για να μας βοηθήσουν και αυτά στον εντοπισμό ενός δυσλεξικού παιδιού, όπως: Παρουσιάζουν μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην προφορική και στη γραπτή επίδοση. Παρουσιάζουν υπερκινητικότητα, υπερευαισθησία στην κριτική και προβλήματα γενικότερα συμπεριφοράς. Μπερδεύουν τις λέξεις-έννοιες, όπως π.χ. θέλοντας να πουν π.χ.  "νερό" λένε "ποτάμι",  επειδή  νερό είναι το ένα και νερό το άλλο ή λένε «νελό».  Ομοίως θέλοντας να πουν "διαρροή", λέει "επιρροή", επειδή οι λέξεις μοιάζουν ηχητικά και εννοιολογικά.   Δείχνουν να μην αντιλαμβάνονται απλές μαθηματικές πράξεις ή αδυνατούν να εμπεδώσουν αυτά που διδάσκονται. Ξεχνούν εύκολα και ρωτούν και ξαναρωτούν το ίδιο πράγμα. Κινούνται συνεχώς και δυσκολεύονται να στηριχθούν εναλλάξ στο κάθε πόδι.  Χρησιμοποιούν πότε το δεξί και πότε το αριστερό χέρι. Δεν μπορούν να γράψουν το όνομα τους από μνήμης ή δεν μπορούν να θυμηθούν ποιήματα ή στίχους ή να μετρήσουν από το 1-10…. Να τα πιάνει πανικός με τα βιβλία ή το δάσκαλο και  να  βάζουν εύκολα τα κλάματα κ.τ.λ. Κάνουν το χαζό ή το μπέμπη, για να δικαιολογήσουν την κατάσταση ή ως αδιέξοδο, μιλώντας  "μωρουδιακά": "δώνω" αντί "δίνω", "αφκίντο" αντί "αυτοκίνητο" ή τραυλίζουν… Είναι αργοί και αδέξιοι, όταν φορούν τα παπούτσια ή τα ρούχα. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν άνετα το ψαλιδάκι. Δυσκολεύονται να κουμπωθούν ή φορούν ανάποδα παπούτσι ή ρούχο. Παραπατούν, σκοντάφτουν, ρίχνουν πράγματα από αδεξιότητα κ.α...

http://www.krassanakis.gr/illiteracy.htm


 
     

 
 
x

Other interesting web sites (in English)  on Psychoanalysis and Topology  (www.topoi.net)

PLACE - Psychoanalysis Los Angeles California Extension

 

Some other pages :

 
 
 
 
 
 
 
 
  • The Lost Topology of Psychoanalysis -, by Robert Groome - Independently of the propositions on culture and nature that thematize the field of psychoanalysis, Lacan has constructed its discipline in a topology (Greek topos [place] + logos [discourse/reason/logic]) which has become a basis on which to achieve Freudian psychoanalysis in its theory and practice.

 
 
 
 
 
   
 

 English texts

Spanish text

 
   
   
   
   
   

         δεν θέλουμε του πολεμοχαρούς λεξιλογίου, Εργαζόμαστε για και με εκείνους που έχουν δυσκολίες να διαβάσουν ή να γράψουν !

         Αηοστείλατε τα κείμενά σας

ILLETTRISME

.         

ILLITERACY

         

ILLETTRISMUS

.        

.ILLETTERATISMO.

         

ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ

   .    

.ILETRISMO.

 Copyright©Lituraterre 2003-2009 | webmaster | images de Charley Supper