LITURATERRE

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚH    ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ    ΟΜΑΔΑ    ΓΙΑ    ΤΗΝ    ΕΡΕΥΝΑ    ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ    ΑΙΤΙΕΣ    ΤΟΥ   ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ

Home

αγραμματοσύνη ψυχανάλυση και τοπολογία :

c

αγραμματοσύνη- αναλφαβητισμός  

   
   
     
 
 

http://www.ambafrance-gr.org


Institut Français d'Athènes:
www.ifa.gr
Grec-Français École:
www.lfh.gr
École française d'archéologie:
www.efa.gr/
Institut Français de Thessalonique:
www.ift.gr
http://www.ambafrance-gr.org

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών :
www.ifa.gr
Ελληνογαλλική Σχολή :
www.lfh.gr
Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή :
www.efa.gr/
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης :
www.ift.gr

http://www.ambafrance-gr.org

 
   
XXX http://www.Psychanalyse-Lacan.gr
     
 
   
  Ζακ Λακάν : Η αμφίρροπη γοητεία του Λακάν,
     
 

 

Ηλεκτρονικός αναλφαβητισμός          http://www.epe.org.gr

Με αφορμή την συζήτηση για την παιδεία αναρωτιέμαι μήπως πρέπει ν' αλλάξει ριζικά η οπτική μας γύρω απ? αυτά τα θέματα.

Η αύξηση παράδειγμα των ωρών διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών - με την οποία συμφωνώ - δεν πρέπει να καλλιεργεί την προγονολατρεία σαν είδος κόμπλεξ. Σαν αντιστάθμισμα σε «σούπερ» προγόνους ας δούμε σοβαρά τις απαιτήσεις του μέλλοντος.

Και εδώ οι χρόνοι προσαρμογής είναι ιδιαίτερα πιεστικοί. Ρεαλιστικά θα πρέπει να λέμε πλέον έπρεπε. Έπρεπε ήδη όλες οι ειδικότητες των διδασκόντων να έχουν βασική κατάρτιση σε χρήση Η/Υ ώστε να χρησιμοποιείται ο υπολογιστής ως εργαλείο διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα.

Έτσι η παιδεία δεν θα είναι απομνημόνευση αλλά με όλα τα δεδομένα συνεχώς παρόντα, θα αρκεί η πληκτρολόγηση μιας λέξης κλειδί για να μάθουμε από τη σταθερά της βαρύτητας μέχρι και λεπτομέρειες σημαντικών γεγονότων, με ήχο και εικόνα (Μηχανές Αναζήτησης).

...


http://www.netschoolbook.gr/glossa.html

Ο επεξεργαστής κειμένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιστάσεις και για διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών αναφέρεται συστηματικά στη χρήση του επεξεργαστή κατά την παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου[1] αλλά και κατά την κατανόησή του. 

         Αποτελεί ανοικτού τύπου λογισμικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιστάσεις και για διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα. Ανήκει στα ηλεκτρονικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετά συχνά στην τάξη, ιδιαίτερα κατά την παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου. Χάρη στις ευκολίες που μας παρέχει έχουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε τα κείμενά μας, όσες φορές αντέχουμε.  Να τα εμπλουτίσουμε με εικόνες και χρώματα. Η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων μέσα σε μία μικρή ομάδα συνεισφέρει στη συλλογή πληροφοριών και παράλληλα ωθεί τα παιδιά να μάθουν να σκέφτονται και να καταγράφουν πρόχειρα τις ιδέες τους, πριν ξεκινήσουν να γράφουν. Άλλωστε, η συμπαραγωγή γραπτού λόγου εξοικειώνει τους μαθητές με νέους τρόπους γραφής ευρύτατα διαδεδομένους στις σύγχρονες επαγγελματικές και ερευνητικές κοινότητες.

         Οι συγγραφείς στα δημοσιεύματά τους επισημαίνουν τις δυνατότητες που προσφέρει η συγγραφή και η διόρθωση κειμένου με τον επεξεργαστή, εξετάζουν την ιδιαιτερότητα της συμπαραγωγής γραπτού λόγου σε ομάδες και προσημειώνουν πιθανές δυσκολίες και επιφυλάξεις.


ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ   http://www.ifa.gr

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Γαλλικό Ινστιτούτο οργανώνει τακτικά παιδαγωγικές συναντήσεις για τους διδάσκοντες της γαλλικής γλώσσας. Στα σεμινάρια αυτά μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι καθηγητές της γαλλικής γλώσσας, είτε προέρχονται από τον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης είτε από τα ιδιωτικά σχολεία, τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα. Παρουσιάζονται από κοινού από Έλληνες και Γάλλους εισηγητές.

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ενθάρρυνση των κοινών ερευνητικών σχεδίων μετάξυ
ινστιτούτων και εργαστηρίων των δύο χωρών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ανωτέρων και ανωτάτων γαλλικών και ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων


 

 

Προσπαθούμε να γράψετε στα ελληνικά ... Είναι πολύ δύσκολο ! Νιώστε ελεύθεροι να διορθώσει τα κείμενά μας ! Στείλτε μας κείμενα σας (ελληνικά και αγγλικά) και διόρθωση σας:   > Lituraterre

 

 
 
 

Other interesting web sites (in English)  on Psychoanalysis and Topology  (www.topoi.net)

PLACE - Psychoanalysis Los Angeles California Extension

 

Some other pages :

 
 
 
 
 
 
 
 
  • The Lost Topology of Psychoanalysis -, by Robert Groome - Independently of the propositions on culture and nature that thematize the field of psychoanalysis, Lacan has constructed its discipline in a topology (Greek topos [place] + logos [discourse/reason/logic]) which has become a basis on which to achieve Freudian psychoanalysis in its theory and practice.

 
 
 
 
 
 
   
         Στείλτε μας τα ελληνικά κείμενα σας

ILLETTRISME

.         

ILLITERACY

         

ILLETTRISMUS

.        

.ILLETTERATISMO.

         

ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ

   .    

.ILETRISMO.

 Copyright©Lituraterre 2003-2009 | webmaster | pictures from Charley Supper